Kierunek przyszłość – 25 lat wolności a Romowie

Copyright by Fundacja Dialog-Pheniben 2015

Wywiady przeprowadzili: Sławomir Kapralski, Małgorzata Kołaczek, Joanna Talewicz-Kwiatkowska

Tłumaczenie: Alicja Bednarska, Katarzyna Ciurapińska, Jadwiga Jarczyk, Maciej Jarczyk, Małgorzata Kołaczek, Dawid Leszczak

Kamera, dźwięk i montaż: Piotr Wójcik/Fundacja Picture Doc

Film zrealizowany w ramach projektu “Kierunek przyszłość. 25 lat wolności a Romowie”, współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Europa dla Obywateli.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Scroll to Top

zaloguj się

aby wyświetlić forum dla uczestników projektu