Gabi Jimenez – o romskiej sztuce

Copyright by Fundacja Dialog-Pheniben 2015

Projekt „Kierunek przyszłość – 25 lat wolności a Romowie”

Photography, video, postproduction: Piotr Wójcik. Dominique Roynette

Fundacja Picture Doc 2013–2015

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Scroll to Top

zaloguj się

aby wyświetlić forum dla uczestników projektu