O nas

Fundacja w Stronę Dialogu (wcześniej pod nazwą Fundacja Dialog-Pheniben) powstała w roku 2012 roku i jest organizacją ogólnopolską.

Misja

Inność nie powinna być postrzegana jako zagrożenie czy obcość. Wręcz przeciwnie – ubarwia naszą rzeczywistość, ale również jest realną wartością np. w biznesie czy edukacji. Dlatego tak ważny jest szacunek do drugiego człowieka, zrozumienie, empatia, wrażliwość. Pochopne i powierzchowne, często krzywdzące oceny i generalizacje są powodem stygmatyzacji oraz wykluczenia wielu społeczności, w tym Romów. Pomagamy ludziom poznać się nawzajem, zrozumieć się, uczyć się od siebie i dbać o to, żeby reagować na wykluczenie i jakiekolwiek formy przemocy wobec osób i grup nieuprzywilejowanych. Dostarczamy praktycznych narzędzi i wskazówek, jak tę wiedzę wykorzystać w swoim środowisku i inicjować działania, które stygmatyzowane grupy czy sytuacje pokażą z pozbawionej stereotypów perspektywy i tym samym uruchomią nieco inne postrzeganie. Mówiąc krótko: wierzymy w inicjowanie zmiany przez edukację!
fwsd
four-children-running-barefoot-in-a-park-PSCW4NU

Cel

Stawiamy sobie kilka celów, do osiągnięcia których aktywnie dążymy zarówno w ramach naszej Fundacji, jak i indywidualnie. Działamy, aby:

JTK 1 copy

Joanna Talewicz-Kwiatkowska

Adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracuje z Instytutem Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polskim Uniwersytetem na Obczyźnie w Londynie. Współpracuje z Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Stypendystka Columbia University w Nowym Jorku, Leadership Academy for Poland. Stypendystka programu stypendialnego Fulbright, Tom Lantos Institute, Komisji Europejskiej oraz Departamentu Stanu USA.

Wykładała gościnnie na uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych i w Europie m.in: Columbia University, Chicago University, Rutgers University, Denision University, Stockton University, The City University of New York, Roma Tre University, University of Helsinki.

Autorka i współautorka książek oraz artykułów naukowych i popularnonaukowych o tematyce romskiej ze szczególnym uwzględnieniem romskiego Holokaustu. Publikowała m.in. na łamach Gazety Wyborczej i tygodnika Newsweek.

Współzałożycielka i prezeska Fundacji w Stronę Dialogu. Pomysłodawczyni i koordynatorka projektów edukacyjnych i badawczych.

zdjęcie-strona-(1)

Małgorzata Kołaczek

Politolożka, pracuje w Instytucie Studiów Międzykulturowych, na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie pełni też funkcję zastępczyni dyrektora ds. dydaktycznych.

Wiceprezeska Fundacji w Stronę Dialogu. Redaktorka ds. recenzji w czasopiśmie Romani Studies naukowego towarzystwa Gypsy Lore Society. Naukowo i dydaktycznie zajmuje się problematyką etniczną, zwłaszcza społecznością Romów i ich sytuacją w Europie Środkowo-Wschodniej oraz działalnością liderów i pozarządowych organizacji romskich, jak również problematyką migracji, kreowania wizerunku i obecności mniejszości w mediach w Polsce i na świecie.

Od wielu lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi, prowadzi także warsztaty z zakresu m.in. historii, kultury i współczesności Romów, antydyskryminacji, komunikacji międzykulturowej, public relations oraz pozyskiwania środków z UE z osobami z różnych grup zawodowych i wiekowych, głównie z nauczycielami i młodzieżą m.in. z Polski, Kanady, USA, Niemiec etc.

IMG_9042-(1)

Agnieszka Caban

Kulturoznawczyni, doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego w Szkole Doktorskiej Nauk o Kulturze i Religii, badaczka kultury mniejszości narodowych i etnicznych, specjalistka w zakresie wielokulturowości, wieloletnia działaczka na rzecz społeczności romskiej. Wykładowca i szkoleniowiec z zakresu mniejszości narodowych i etnicznych, w szczególności historii, kultury Romów, komunikacji międzykulturowej, antydyskryminacji, Self-Advocacy i in. Laureatka nagrody im. Heleny Radlińskiej dla animatorów społecznych (wyróżnienie specjalne w 2014 roku).

Autorka licznych artykułów, redaktorka książek i czasopism, m.in. "Romowie – Przewodnik. Historia i kultura" (2009), "Romowie i Sinti w obozie pracy i zagłady w Bełżcu" (2014, 2020), "Z życia Romni. Tradycja a współczesna cywilizacja – rozmowy" (2014). Autorka działu „Wielokulturowość” magazynu „Kultura Enter” (2008–2011) oraz „Kwartalnika romskiego” (2010–2015).

Wiceprezeska Radomskiego Stowarzyszenia Romów „Romano Waśt” (2009–2020). Kierowniczka oddziału Muzeum Dialogu Kultur w Muzeum Narodowym w Kielcach (2017–2019). Obecnie związana z Fundacją w Stronę Dialogu.

Scroll to Top

zaloguj się

aby wyświetlić forum dla uczestników projektu